FOTO #6: Ukrajinský pes. – G.cz
Ukrajinský pes. Archiv V.K.