fb pixel FOTO #2: Dobytí Mariánského příkopu – G.cz
Detailní pohled na uzávěr kulové kabiny batyskafu. Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=500700