FOTO #4: Na sklonku svého života vstoupil Cyril do římského kláštera. – G.cz
Na sklonku svého života vstoupil Cyril do římského kláštera. Wikipedia