fb pixel Den D | G.cz
Norman D. Cota byl brigádním generálem, který velel druhému výsadku na pláž Omaha. Když dorazil, viděl, že většina vojáků je v naprostém šoku a nejsou schopni boje. Uprostřed palby obcházel jednotlivé vojáky a motivoval je k postupu. Poté osobně vedl útok na německé pozice. Wikipedia