FOTO #6: Deklarace svrchovanosti Slovenska začala rozpad ČSFR – G.cz
Mečiar po schválení deklarace prohlásil: „Slováci se deklarovali jako národ svobodný, jako národ kulturní, svrchovaný a rovný.“ Česká televize