FOTO #4: Deklarace svrchovanosti Slovenska začala rozpad ČSFR – G.cz
Deklaraci pronesenu Milanem Gašparovičem slyšeli tisíce Slováku prostřednictvím televize i rádia. Česká televize