FOTO #3: Deklarace svrchovanosti Slovenska začala rozpad ČSFR – G.cz
Deklaraci podepsal předseda SNR Milan Gašparovič a slovenský premiér Vladimír Mečiar. Česká televize