FOTO #2: Deklarace svrchovanosti Slovenska začala rozpad ČSFR – G.cz
„Deklarace svrchovanosti je deklarace práva na stát a úmyslu mít stát. To není totéž jako vyhlásit samostatný stát“ prohlásil Vladimír Mečiar ráno před hlasováním. Česká televize