FOTO #1: Deklarace svrchovanosti Slovenska začala rozpad ČSFR – G.cz
"My, demokraticky zvolená Slovenská národní rada, slavnostně vyhlašujeme, že tisícileté úsilí slovenského národa o svébytnost se naplnilo" prohlásili Slováci 17. července 1992 a začal rozpad Československa. Česká televize