FOTO #6: De Gaulle a Britové v Evropě – G.cz
De Gaulle Britům ani Američanům nikdy neodpustil, že ho nebrali jako sobě rovného. Proto se francouzský prezident nikdy nezúčastnil jednání tzv. velké trojky Stalin-Roosevelt-Churchill. Wikipedia