FOTO #6: Dalších 6 Formanových filmů – G.cz
Valmont z roku 1989. Orion Pictures Corporation