FOTO #5: Další obrazy Jakea Scharbacha – G.cz
12. Intangible Assets (Nehmotný majetek), 2014 jakescharbach.com