FOTO #3: Jestliže se nebudeme bránit politické korektnosti, tak brzy bude toto jediný povolený humor. – G.cz
Jestliže se nebudeme bránit politické korektnosti, tak brzy bude toto jediný povolený humor. facebook.com