FOTO #4: Další dokonalé stropy – G.cz
Back Room Bar, Londýn 50yearproject.wordpress.com