FOTO #2: Čínsko-sovětský konflikt – G.cz
V roce 1949 vyhlásil Mao Ce-tung v Pekingu vznik Čínské lidové republiky, čímž po dlouhých dekádách bojů konečně sjednotil celou rozdrobenou Čínu pod komunistickým vedením. Byť byly vztahy mezi Sovětským svazem a novým čínským spojencem zpočátku přátelské, se smrtí Stalina a odsouzením jeho kultu osobnosti Nikitou Chruščovem začalo docházet k prudkému ochlazování vztahů. public domain