FOTO #7: Čínsko-sovětský konflikt – G.cz
Čínsko-sovětský konflikt měl ale přeci jen nakonec svého vítěze, kterým se stala Amerika. Prezident Richard Nixon vycítil během roztržky příležitost navázat diplomatické vztahy s Čínou, což by vedlo k získání cenného spojence proti Sovětskému svazu. Právě v napjatých letních dnech roku 1969 došlo k prvním opatrným stykům mezi Washingtonem a Pekingem, což nakonec vyvrcholilo Nixonovou návštěvou Číny v roce 1972. public domain