FOTO #2: Casablanca – G.cz
Casablanca Česká televize