fb pixel Charita není luxus | G.cz
Charita opravdu není vynález dnešní doby... Vidíte sami. Není to výraz žádné nadřazenosti, naopak. "Jsem na tom líp, tak pomůžu, když můžu." Autor: Andrej Osipovič Karelin – http://digitalgallery.nypl.org/nypldigital/dgkeysearchresult.cfm?word=3168&s=1&notword=&f=13&sScope=Name&sLabel=Karelin%2C%20Andrei%20Osipovich&cols=4, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/in