fb pixel Chanuka | G.cz
Velekněz rozlévá olej do menory. Stará židovská pohlednice. WikiMedia