FOTO #1: Československo na tripu – G.cz
Pokusy probíhaly pod lékařským dohledem. Česká televize