fb pixel Česko a další populistické země zvládly pandemii podstatně hůře než země nepopulistické, zjistil renomovaný Kielský institut světového hospodářství (galerie) | G.cz
Kielský institut světového hospodářství