FOTO #6: Červencové koláže grafika Vaina – G.cz
American Donut. Koláž G.cz