FOTO #5: Červencové koláže grafika Vaina – G.cz
S tebou mě baví imigrant. Koláž G.cz