FOTO #4: Červencové koláže grafika Vaina – G.cz
Maruno! Koláž G.cz