FOTO #3: Červencové koláže grafika Vaina – G.cz
Pán prstenů Koláž G.cz