FOTO #2: Červencové koláže grafika Vaina – G.cz
Koláž G.cz