FOTO #1: Červencové koláže grafika Vaina – G.cz
Kde jí má? Koláž G.cz