FOTO #4: Ratibořický splav se dnes jmenuje Viktorčin. Dítě zde ve skutečnosti nešťastná žena neutopila, jen se sem chodila jako bezdomovkyně koupat. – G.cz
Ratibořický splav se dnes jmenuje Viktorčin. Dítě zde ve skutečnosti nešťastná žena neutopila, jen se sem chodila jako bezdomovkyně koupat. cestovanipocesku.cz