FOTO #3: Barbarella - zajímavosti o filmu – G.cz
Úvodní scénu s převlékáním kombinézy, která byla později nazvána "prvním striptýzem ve stavu beztíže ve filmové historii", vymyslel kameraman filmu Claude Renoir. Paramount Pictures