fb pixel Baltský řetěz | G.cz
Před 30 lety si tři pobaltské státy doslova podaly ruce. Obyvatelé Litvy, Lotyšska a Estonska se rozhodli světu připomenout tehdy půl stoleté výročí podpisu nechvalně známého paktu Ribbentrop-Molotov, který umožnil vojenskou okupaci Pobaltí Rudou armádou a jeho násilně začlenění do Sovětského svazu. Wikipedia