fb pixel Atlas nově objevených českých druhů | G.cz
Hrabiš obecný žije zejména v řepkových polích a velmi brzy hrozí jeho přemnožení. Momentálně se jedná o korigovaném hubení tohoto škůdce. Jan Břenek