FOTO #4: Arnošt Lustig a jeho moudra – G.cz
Často si bral jako téma holocaust z pohledu bezbranného jedince. Česká televize