fb pixel Argo v 15 zajímavostech | G.cz
Agent CIA působil v oblastech jižní Asie, Jihovýchodní Asie a Středního východu. Wikimedia.org