FOTO #8: Apple Newton – G.cz
Kromě ryze obchodních důvodů a technický problémů Newtonu, byl Jobs motivovaný i osobní nevraživostí vůči Sculleymu a chtěl se tak pomstít na jeho osobním projektu. Universal Pictures