fb pixel Apple Newton | G.cz
Kromě ryze obchodních důvodů a technických problémů Newtonu byl Jobs motivovaný i osobní nevraživostí vůči Sculleymu, a chtěl se tak pomstít na jeho osobním projektu. Universal Pictures