fb pixel FOTO #1: Američani bojují o ekonomiku (někteří) – G.cz
Jerome Powell, předseda Federálních rezerv se domnívá, že se musí začít rozvolňovat. Pak se americká ekonopmika spraví do konce přístího roku. Flickr.com - Federal reserves