FOTO #4: Američané a srpnová invaze 1968 – G.cz
Nejlépe nepřipravenost americké vlády dokládá věta ministra zahraničí Ruska, který schůzi Národní bezpečnostní rady začal slovy „Tak tohle mě překvapilo.“ Wikipedia