FOTO #4: Alexej Stachanov – G.cz
Sovětská propaganda popisovala Stachanova jako dokonalý příklad odhodlaného sovětského člověka, který díky svému mimořádnému pracovnímu nasazení dokáže prakticky nemožné. Wikipedia