FOTO #1: Alexandr Veliký – G.cz
Alexandr Veliký byl mocným vládcem a vojevůdcem. Ve své době ovládal pomalu celý tehdejší svět, jak ho starověké Řecko znalo. By Photoshop composite based upon this laurel wreath and this portrait of Alexander the Great.Transferred from en.wikipedia to Commons by Sevela.p using CommonsHelper., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4703254