fb pixel FOTO #6: Alexandr Dumas zvaný Černý hrabě – G.cz
Na svobodu se dostal jen díky své věrné ženě Marii Louise, která za něj úpěnlivě orodovala, kde se dalo.  Krátce po návratu do vlasti přišel na svět jejich syn, právě ten Alexandre Dumas, jehož všichni známe z hodin literatury. Famous Players Lasky - A Pictorial History of the Movies, page 24, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61087025