FOTO #4: Tímto dopisem Nixon rezignoval na prezidentské křeslo. Nahradil ho viceprezident Ford, který ho okamžitě omilostnil ze všeho, co mu bylo kladeno za vinu. – G.cz
Tímto dopisem Nixon rezignoval na prezidentské křeslo. Nahradil ho viceprezident Ford, který ho okamžitě omilostnil ze všeho, co mu bylo kladeno za vinu. wikipedia.com