FOTO #4: Abdikace Gustáva Husáka – G.cz
Přestože byl zván na letenskou manifestaci a dokonce byl požádán, aby se veřejně setkal s Václavem Havlem jako gesto smíření národa, Husák tvrdošíjně odmítal jakékoliv zapojení do děje. reprofoto Youtube.com