fb pixel FOTO #4: 8 zbytečných studijní oborů – G.cz
Orální historie - Tento zajímavý obor nalezneme například na Karlově univerzitě na fakultě humanitních studií. Podle pramenů se jedná o obor, který zobrazuje historii slovy a rozebírá ji na základě prožitků a osobní motivace. Čerství absolventi mohou tedy rozebírat historii na základě prožitků mezi sebou ve frontě na úřadu práce, anebo se mohou lidí na ulici dotazovat, zda nechtějí koupit zbrusu nové zlaté hodinky nebo parfém.