fb pixel FOTO #2: Hrob Emila Škody v Plzni. – G.cz
Hrob Emila Škody v Plzni. Wikipedia