FOTO #1: Genderově nekorektní fotografie, která zobrazuje ženu jako matku a ne jako soběstačnou managerku nebo kosmonautku – G.cz
Genderově nekorektní fotografie, která zobrazuje ženu jako matku a ne jako soběstačnou managerku nebo kosmonautku pinterest.com