fb pixel FOTO #3: Aziz Sancar, muslim. Nositel Nobelovy ceny za chemii (2015) za mechanistický výzkum opravy DNA. – G.cz
Aziz Sancar, muslim. Nositel Nobelovy ceny za chemii (2015) za mechanistický výzkum opravy DNA.