FOTO #5: 12 citátů Jean-Paul Sartrea – G.cz
Podle Sartrea se člověk rodí prázdný a definuje se až později svým jednáním. Wikipedia