FOTO #4: Na pozadí husté zástavby hotelů lemovaných plážemi stojí tyhle majestátní přístavní jeřáby, vertikální dominanty andaluské metropole Málaga, která je známá především coby rodiště Pabla Picassa. – G.cz
Na pozadí husté zástavby hotelů lemovaných plážemi stojí tyhle majestátní přístavní jeřáby, vertikální dominanty andaluské metropole Málaga, která je známá především coby rodiště Pabla Picassa. Profimedia.cz