FOTO #3: Dlouhé cesty po železnici nejsou zajímavé pouze neustálými proměnami krajiny a civilizace, ale také tvarů a barev kolejových vozidel. Například tenhle „nostalgický vlak“ jezdí v Rakousku. – G.cz
Dlouhé cesty po železnici nejsou zajímavé pouze neustálými proměnami krajiny a civilizace, ale také tvarů a barev kolejových vozidel. Například tenhle „nostalgický vlak“ jezdí v Rakousku. Shutterstock.com