fb pixel 10 zajímavostí o Díře u Hanušovic | G.cz
A pivovar Holba Krobotův film Díra u Hanušovic podpořil. Ryzí pivo z hor ve filmu pijí Trojan, Plesl a mnozí další. A-Company